Programy Montessori - vzdělávacího rodinného centra

V Montessori centru se především věnujeme vzdělávání, a to nejen dětí, ale i dospělých. Děti se seznamují přirozenou formou se zákonitostmi života v některém z našich programů a rodiče mají možnost je při tom provázet. Každý program je koncipován s ohledem na věk dítěte. Rodič zpočátku doprovází dítě a v připraveném prostředí Montessori centra mu pomáhá seznamovat se s přírodními zákonitostmi. Dítě se postupně osamostatňuje a pokud je již schopno být samo, může navštěvovat programy bez rodičů (Školička, Poznávání světa hrou, Montessori anglicky). Dítě se zde učí zodpovědnosti za své věci i za svou práci. Všechny programy Montessori centra vycházejí z principů Montessori pedagogiky. Děti i rodiče pracují s kvalitními Montessori pomůckami, které rozvíjejí děti ve všech oblastech.

Součástí naší nabídky jsou také vzdělávací kurzy a přednášky pro dospělé týkající se výchovy dětí a osobnostního rozvoje. Vzdělávací akce jsou vedeny prožitkovou formou, část je vždy věnována praktickému nácviku práce s Montessori pomůckami.