Kurzy a přednášky

Vzdělávací aktivity tvoří velice významnou část činnosti Montessori-vzdělávacího rodinného centra. Nabízíme jak krátkodobé vzdělávací akce, jako jsou přednášky, workshopy, jednodenní semináře, tak také dlouhodobější kurzy, které jsou zpravidla akreditované Ministerstvem školství. Naše vzdělávací aktivity jsou určeny rodičům, případně budoucím rodičům, a dále pedagogickým pracovníkům. Na našich vzdělávací akcích se můžete blíže seznámit s Montessori pedagogikou, přirozenou výchovou  děti. Kurzy a přednášky probíhají zpravidla přímo v Montessori centru pokud není uvedeno jinak.

Aktuální nabidku naleznete vždy u jednotlivých kurzů nebo případně v měsíčním přehledu.

MŠMT akreditované kurzy
Montessori pedagogika pro MŠ
kurz - prožitkový seminář věnovaný Montessori pedagogice v předškolních zařízeních, určený pedagogickým pracovníkům

Montessori pedagogika I - přirozené vzdělávání

kurz věnovaný přirozené výchově dětí vycházející z principů Montessori metody, určený rodičům a pedagogům

Montessori pedagogika II - osobnost dítěte

kurz zaměřený na hlubší porozumnění Montessori pedagogiky a jejího uplatnění v praxi, určený rodičům a pedagogům

Montessori pedagogika III - dítě zdroj inspirace

kurz věnovaný poznání a prací s individualitou dítěte, určený pro pedagogické pracovníky a rodiče
Další vzdělávací aktivity
Montessori pomůcky-workshopy prakticky zaměřený cyklus seminářů tématicky věnovaný práci s pomůckami
Cesta k vědomému rodičovství miniseminář 2 setkání o přirozené výchově dětí, určeno především rodičům s miminky
Přednášky odpolední přednášky věnované různým výchovným tématům
Montessori v praxi praktická ukázka provozu Montessori zařízení
Nahlédnutí do Montessori setkání zřizovatelů a pracovníků Montessori zařízení, studentů Montessori kurzů a rodičů
Montessori pro děti 0-3 roky dvoudenní prožitkový seminář o přirozené výchově dětí pro rodiče a pedagogy, kteří se zajímají o výchovu dětí
Hudba v Montessori jednodenní tématický seminář věnovaný hudbě pro pedagogické pracovníky a rodiče