Prázdninová školička 2018

         

Termíny prázdninové školičky 2018

pondělí - pátek od 8.00 do 16.00 hodin
23.7.-27.7.2018 30.7.-3.8.2018 13.8.-17.8.2018 
27.8.-31.8.2018

(lze domluvit také zkrácený čas na 8-12 hod (1200kč/týden)

Co děti čeká: Nejen práce s Montessori pomůckami a pobyt v připraveném Montessori prostředí, procvičení praktických dovedností (strouhání, šroubování...), tříbení smyslů, procvičení jemné i hrubé motoriky, ale i české a anglické písničky a říkanky, společné hry a vycházky do přírody a mnoho dalšího.

Rozvrh dne (je orientační, dítě si volí činnost dle svých potřeb):

8,00-9,00

příchod dětí, samostatná práce s pomůckami, (případně snídaně)
9,00-9,30 elipsa – chůze po elipse, zklidnění při relaxační hudbě, společná práce, písničky, říkanky
9,30-10,30 dokončení samostatné práce, svačina
10,30-12,00 pobyt venku, odchod domů u dětí v případě zkráceného pobytu
12,00-12,45 příprava na oběd, oběd
12,45-13,30 odpočinek mladších dětí, čtení a vyprávění, ztišení starších dětí
13,30-15,45 samostatná práce s pomůckami, výtvarné činnosti, práce ve skupinkách, odpolední pobyt venku
15,00-15,30 odpolední svačina
15,30-16,00

vyzvedání dětí po celodenním programu

Co budou děti potřebovat: (prosíme vše podepište)

  • přezůvky
  • svačinku v krabičce, lahev s pitím (bereme sebou ven)
  • náhradní oblečení (budou pracovat také s vodou)
  • batůžek
  • malý ručník (podepsaný)
  • vhodný oděv a obuv pro pobyt venku, v případě deště i pláštěnku a holínky

Lektoři: Vlaďka Richtrová, Pavel Jevula

Cena: 1.900,- Kč/týden nebo 500,- Kč/den, přednost mají děti docházející na celotýdenní docházku

Přihlášky: Dítě můžete přihlásit mailem (info@montessori-brno.cz), telefonicky na čísle:732859257 nebo přímo v kanceláři centra u Lenky Komárkové. Pokud se přihlašujete na jednotlivé dny, vyberte požadovaný turnus a dny skutečné docházky dítěte napište do poznámky v přihlášce.