Příměstský tábor 2018

Termín:

20.-24.8.2018 od 8.30 do 16.00 hod - děti 6-8 let

Místo: tábor bude probíhat v Montessori centru v Brně Řečkovicích, Ječná 29a

Co děti čeká: Každý den společná i samostatná práce, poznávání okolního světa a přírodních zákonitostí, procvičení praktických dovedností, výtvarná činnost, vaření oběda a další aktivity.

Předškoláci i školáci se nenásilným způsobem připraví na začátek nového školního roku, budou jim poskytnuty pomůcky pro rozvoj čtení a psaní. Jedním z cílů týdenního programu je procvičení spolupráce v kolektivu a učení se respektu k druhým i respektu sám k sobě.

Rozvrh dne (je orientační, dítě si volí činnost dle svých potřeb):

  8.30-10.00    příchod, samostatná práce s pomůckami, svačina
10.00-11.00    společná elipsa a program dle tématu týdne
11.00-12.00    pobyt venku
12.00-12.30    příprava oběda
12.30-14.00    oběd, klid s poslechem hudby nebo čteného vyprávění, malování
14.00-15.00    pobyt venku (dle počasí)
15.00-16.00    odpolední elipsa a individuální práce

Co budou děti potřebovat:

  • přezůvky
  • svačinu v krabičce nebo sáčku
  • láhev na pití
  • náhradní oblečení
  • vhodný oděv a obuv pro pobyt venku, v případě deště i pláštěnku a holínky
  • batoh
  • sešit (deníček)

Lektoři: Vlaďka Richtrová a Pavel Jevula

Cena: 1.900,- Kč/týden nebo 500,- Kč/den (cena zahrnuje pitný režim a oběd), přednost mají děti přihlášené na celotýdenní docházku

Přihlášky: Dítě můžete přihlásit mailem (info@montessori-brno.cz), telefonicky na čísle:732859257 u Lenky Komárkové nebo přímo v kanceláři Montessori centra.