Montessori anglicky

Děti mohou navštěvovat program 1x týdně ve čtvrtek odpoledne

program pro děti 4-7 let:  16.00-17.30 hod

přehled programů Centra

Program je určený dětem předškolního věku.

  • Děti mají možnost zkoumat všemi smysly a rozvíjet rozumové vnímání pomocí propracovaných didaktických Montessori pomůcek. V průběhu programu se budou činnosti praktického života i společné aktivity na elipse prolínat s používáním angličtiny.
  • Opakované používání anglických výrazů a jejich spojení s různými činnostmi a hrami pomůže dětem přijmout angličtinu jako další možný způsob komunikace. 
  • Děti doprovázejí 2 lektoři Montessori centra - jeden mluvící česky a druhý pouze anglicky. Anglickou lektorkou bude Veronika Malečková, která je plně kvalifikovaná a má dlouholetou zkušenost s výukou angličtiny.
  • Ve skupině je max. 14 dětí.