Předškolák

přípravná předškolní skupinka pro děti 5-7 let

termín: středa 13.30-15 hodin

15 lekcí 18. 10. 2017-31. 1. 2018 (1.pololetí) a 7. 2. 2018-16.5. 2018 (2.pololetí)

maximální kapacita skupinky je 8 dětí

Předškolák je program pro děti před nástupem do školy zaměřený hlavně na rozvoj dovedností důležitých pro přípravu na psaní, čtení a matematiku. Zároveň s dětmi pracujeme na podpoře sebevědomí a radosti z práce a učení. V programu děti pracují s pomůckami a materiály Montessori pedagogického systému, které umožňují činnosti individuálně přizpůsobovat dítěti s respektem k jeho schopnostem a vývojovým potřebám.

lektor: Mgr. Vladimíra Richtrová