Předškolák

přípravná předškolní skupinka pro děti 5-7 let

termín: středa 13.30-15 hodin

15 lekcí 10.10.2017-30.1.2018 (1.pololetí) a 13.2.2018-5.6.2018 (2.pololetí)

maximální kapacita skupinky je 8 dětí

Předškolák je program pro děti před nástupem do školy zaměřený hlavně na rozvoj dovedností důležitých pro přípravu na psaní, čtení a matematiku. Zároveň s dětmi pracujeme na podpoře sebevědomí a radosti z práce a učení. V programu děti pracují s pomůckami a materiály Montessori pedagogického systému, které umožňují činnosti individuálně přizpůsobovat dítěti s respektem k jeho schopnostem a vývojovým potřebám.

lektor: Mgr. Vladimíra Richtrová