Děti 1-3 roky společně s rodičem

Děti mohou společně s rodičem navštěvovat 1x týdně program v délce trvání 1,5h.

programy
pondělí 8:30-10:00 děti 1-2 roky
pondělí 15:30-17:00 děti 1-3 roky
úterý 8:30-10:00 děti 1-3 roky
úterý 15:30-17:00 děti 1-3 roky
středa 8:30-10:00 děti 1-3 roky

přehled programů Centra

V období od narození do tří let pracuje absorbující mysl a dítě vstřebává vše ve svém okolí samozřejmě, jen samotným bytím. Nevědomky tak pracuje na tvorbě člověka své doby. Je úkolem nás dospělých nabídnout právě v této době dítěti cenné stimulující podněty v láskyplném a připraveném prostředí tak, aby mohlo využít a rozvinout bohatství skryté ve svém nitru.
           
Dítě do tří let pracuje na rozvoji pohybu, řeči a řádu.

Uspořádané prostředí, pravidelná návštěva Centra, jednoduchá společná pravidla, vztahy v pracovní skupince – to vše napomáhá dítěti vnímat řád.

Říkadla, písničky, hra s pohybem a slovem v českém a anglickém jazyce podporují rozvoj řeči.
           
Chůze na elipse, přenášení různých předmětů (geometrická tělesa, obrázky), práce s montessori materiálem, to vše pomáhá dítěti rozvíjet hrubou a jemnou motoriku.

Prostředí třídy je uspořádané do jednotlivých pracovních koutků (praktická činnost, smyslový materiál, matematika, jazyk, hudba, kosmická výchova, prostor s elipsou, kuchyňka a jídelní kout).                

Dítě si ve třídě nejdříve hledá své místo, na kterém si rozloží malý kobereček. Ten představuje jeho pracovní plochu. Následně prochází jednotlivými pracovními koutky, kde si vybírá pomůcku ke své činnosti. Zvolí-li si dítě správnou pomůcku, pak s ní soustředěně pracuje až do vlastního uspokojení. Poté ji vrací na místo v polici v takovém stavu, v jakém si ji půjčilo. Dospělý vlastním příkladem a ukázkou (předvádí činnost rozloženou na jednotlivé části – postupně a pomalu) pomáhá dítěti k nezávislosti.

Pravidelná setkávání v Montessori – rodinném vzdělávacím centru nabízí:

Dětem i rodičům aktivní zapojení během programu.
Rodičům možnost učit se:

  • provázet dítě krok za krokem k nezávislosti  
  • pozorovat a osvojovat si pracovní postup
  • vnímat, kdy dítě potřebuje podporu a jakou
  • sdílet radost a hru
  • respektovat, že dítě pracuje samo
  • vyjadřovat pocity a řešit vzniklé problémy