Děti 2-4 roky v doprovodu rodiče

Děti mohou s rodičem navštěvovat 1x týdně 2 hodinový program.  

programy
pondělí 10:15-12:15 děti 1-4 roky (přednostně sourozenci)
úterý 10:15-12:15 děti 2-4 roky
středa 10:15-12:15 děti 2-4 roky

přehled programů Centra

Ve věku 2,5 – 3 roky se dítě mění a z nevědomého tvůrce se stává tvůrce vědomý. V připraveném prostředí si vybírá pomůcky, které mu pomohou uspořádat vjemy nasbírané v prvních letech jeho života. Důležitou roli zde sehrává možnost vykonávat skutečnou činnost.

V první části programu si dítě volí individuální práci s montessori materiálem, kde pravidelně jedenkrát za týden pracuje na zdokonalování různých činností.

Při práci s montessori pomůckami je procvičována jemná motorika, a tak je dítě nepřímo připravováno na dovednost psaní. Jiné materiály poskytují možnost cvičit oko v přesnějším určení stejnosti nebo odlišnosti (nepřímá příprava na čtení). Bohatý jazykový materiál napomáhá rozšíření slovní zásoby.
Matematické pomůcky dávají dítěti možnost zažívat konkrétní početní úkony a také se seznamovat se základními matematickými pojmy (jednotka, stovka, krychle…). Smyslové pomůcky umožňují procvičit a tříbit jednotlivé smysly.

Poté následuje společný výukový program zaměřený na poznávání života (vesmír, život živočichů, rostlin, společnosti lidí) a přírodních zákonitostí. Informace jsou předávány od celistvého pojetí k jednotlivým částem. 

Během programu si děti také mohou samy připravit svačinku z přinesených zásob, učí se krájet, umývat a utírat nádobí, zametat či vytírat podlahu, utírat prach, pečovat o rostliny a zvířátka ve třídě...

Důležitou složkou tohoto vzdělávání je i osvojování sociálních dovedností.
Dítě se učí:

  • vytvářet s rodiči společná pravidla a dodržovat je
  • samostatně řešit vybrané úkoly
  • spolupracovat na základě zodpovědnosti jedince
  • respektovat svou práci a práci ostatních
  • rozvíjet logické myšlení
  • trpělivosti

Jakmile toto vše zvládne, je schopné pracovat ve skupině dětí bez vedení dospělých.