Školáci

Pravidelný program pro děti pro děti 6-9 let (případně starší), účastnit se mohou také předškoláci (děti, které zahájí školní docházku v roce 2018)

setkání probíhají v 1x měsíčně v sobotu dopoledne v 9.00-12.00 hodin

Termíny: 20.1.2018 a v II. pololetí 17.3.,14.4.,12.5. a 2.6.2018

Témata:

  • práce s konkrétním Montessori materiálem
  • zaměření na oblasti, které děti potřebují procvičit nebo ve kterých jim není školní látka srozumitelná
  • děti budou vedeny k vlastnímu poznání skrze Montessori pomůcku

Po domluvě je možnost krátké konzultace s lektorem.

Ve skupince je 6-10 dětí.

Lektor: Mgr. Jana Burešová - Montessori pedagog - ZŠ a MŠ Brno, Pastviny 70