Montessori anglicky - informace pro rodiče

Program Montessori anglicky nabízí dětem možnost zkoumat všemi smysly a rozvíjet rozumové vnímání pomocí propracovaných didaktických Montessori pomůcek. V průběhu programu se činnosti praktického života i společné aktivity na elipse prolínají s používáním angličtiny. Opakované používání anglických výrazů a jejich spojení s různými činnostmi a hrami pomůže dětem přijmout angličtinu jako další možný způsob komunikace. 

 

Náplň programu:

 1. Rodič se u vstupních dveří rozloučí s dítětem a předá je lektorovi. Vstup je možný nejdříve 5 min před začátkem programu.
 2. Dítě procvičuje aktivity a pracovní postupy v šatně, na toaletě a v kuchyňce. 
 3. První část programu je více zaměřena na individuální práci. Děti hovoří s anglicky mluvícím lektorem, jedná se o běžné opakující se činnosti, které pomáhají si fixovat základy cizího jazyka.
 4. V druhé části se dítě účastní společného tématicky zaměřeného programu. Procvičují anglická slovička a přirozenou komunikaci ve skupině.
 5. Během programu se nesvačí. Ke svačince můžete využít prostor kuchyňky pro dospělé nebo halu u vrátnice.
 6. Rodič u vstupních dveří přebírá dítě. Prosíme o dochvilnost.
 7. Prostory Montessori centra opouští rodič s dítětem společně. Po chodbě se prosím pohybujte tiše. Kola či koloběžky používejte až mimo budovu.

Co si dítě nese do anlgičtiny:

 1. Pití na cestu. Ve třídě má k dispozici vodu a čaj.
 2. Pohodlné kalhoty na převlečení, děti se při práci pohybují také po zemi.

Platba:

 • 2000,-Kč/pololetí
 • možnost platit hotově v kanceláři Montessori Centra nebo převodem - č.ú.: 2800563740/2010, variabilní symbol: datum nar. dítěte a připojit 04 (ddmmrr04), konstantní symbol: 0308
 • v případě nemoci anebo jiné překážky možno za dítě vyslat náhradníka

Je žádoucí, aby se rodiče dětí navštěvujících Montessori centrum také vzdělávali v Montessori pedagogice. Mohou tak vědomě doprovázet své dítě v přirozeném vývoji společně s námi. Nabízíme kurzy Montessori pedagogiky, pravidelné přednášky a workshopy.

Hovorové či poradenské schůzky (příp. náhled do programu) je možno domlouvat s Lenkou Komárkovou.