Poznávání světa hrou - informace pro rodiče

Program Poznávání světa hrou nabízí dětem možnost procvičení jemné i hrubé motoriky pomocí aktivit Praktického života a hravou formou je vzdělává v jazyce a matematice s využitím propracovaných Montessori pomůcek. Dítě vstupuje do didakticky připraveného prostředí dle zásad Montessori pedagogiky.

Náplň programu:

 1. Rodič se u vstupních dveří rozloučí s dítětem a předá je lektorovi. Vstup je možný nejdříve 5 min před začátkem programu.
 2. Dítě procvičuje aktivity a pracovní postupy v šatně, na toaletě a v kuchyňce.
 3. První půl hodiny dítě pracuje s vybranými pomůckami praktického života a smyslovým materiálem.
 4. Druhou půl hodinu dítě pracuje s vybranými pomůckami jazyka a matematiky.
 5. Třetí půl hodinu se dítě účastní společného tématicky zaměřeného programu. Procvičuje spolupráci.
 6. Během programu se nesvačí. Ke svačince můžete využít prostor kuchyňky pro dospělé nebo halu u vrátnice.
 7. Rodič u vstupních dveří přebírá dítě. Prosíme o dochvilnost.
 8. Prostory Montessori centra opouští rodič s dítětem společně. Po chodbě se prosím pohybujte tiše. Kola či koloběžky používejte až mimo budovu.

Co si dítě nese do Poznávání:

 1. Pití na cestu. Ve třídě má k dispozici vodu a čaj.
 2. Pohodlné kalhoty na převlečení, děti se při práci pohybují také po zemi.

Platba:

 • 1800,-Kč/pololetí (1,5 hod týdně)
 • možnost platit hotově v kanceláři Montessori Centra nebo převodem - č.ú.: 2800563740/2010, variabilní symbol: datum nar. dítěte a připojit 03 (ddmmrr03), konstantní symbol: 0308
 • v případě nemoci anebo jiné překážky možno za dítě vyslat náhradníka

Je žádoucí, aby se rodiče dětí navštěvujících Montessori centrum také vzdělávali v Montessori pedagogice. Mohou tak vědomě doprovázet své dítě v přirozeném vývoji společně s námi. Nabízíme kurzy Montessori pedagogiky, pravidelné přednášky a workshopy.

Hovorové či poradenské schůzky (příp. náhled do programu) je možno domlouvat s Lenkou Komárkovou.