Informace pro rodiče - programy rodiče s dětmi 1-4 roky

Milí rodiče, rádi bychom Vám poskytli několik základních informací týkajících se připraveného prostředí v Montessori centru a programu, který navštěvujete. Uspořádanost a řád v celém prostředí podporuje přirozený vývoj dítěte a dospělému usnadní samostatný pohyb.  Během programu můžete postupně rozeznávat vývojové principy a pravidla, která praktikuje v přístupu k dětem nejen vyučující lektor, ale může si je osvojovat každý dospělý. Dítě se učí na příkladném chování lidí ve svém okolí.  

Přijměte provázení jednotlivými oblastmi Centra

Rodič zanechá kočárek ve vstupní chodbě (kočárek se spícím dítětem ve vnitřní chodbě) a do šatny vstupuje s dítětem (autosedačku nebo šátek vezme s sebou).

Šatna

 • Vstup do šatny je nejdříve 5 minut před začátkem programu.
 • V šatně si nejdříve odloží rodič – přezuje se, pro obuv je připraven dřevěný rošt (snažíme se o dodržení posloupného řádu patami ven – dítě sleduje řád i u dospělých).
 • Pro vstup na koberec ve třídě je nutno mít ponožky (na koberci leží i velmi malá miminka).
 • Pro svrchní oblečení je připraven věšák pro dospělé. Mikinu nebo svetr je třeba uložit do příruční tašky, kterou si dospělý bere s sebou do třídy.

Potom se dospělý plně věnuje dítěti.

 • Dítě si vybere místo označené číslem.  
 • Věci nepotřebné pro pobyt v Centru uloží rodič do horní poličky.
 • Obuv dítě odkládá do nejspodnější části poličky patami ven.
 • Kabát nebo bundu pověsí za poutko na háček.
 • Čepici nebo klobouček pověsí na háček nebo uloží na spodní plochu poličky.
 • Mikinu nebo svetr skládá na stolečku podle předlohy na stěně a uloží na spodní plochu poličky.
 • Na spodní poličku rovná oblečení v pořadí, v jakém si jednotlivé části oděvu svléká.
 • Batoh si dítě odnáší do třídy.

Šatnu používáme k převlékání a přezouvání.

Až se dítě osamostatní, mohou se rodič i dítě převlékat současně.

Třída

 • Po vstupu do třídy rodič ukládá příruční tašku nebo batoh na úložnou plochu vpravo pod oknem. Dítě uloží batoh na parapet.
 • Rodič i dítě si umyjí ruce v koupelně.
 • Dítě si vyndá ze svého batůžku krabičku s jídlem a láhev s pitím.
 • Rodič doprovází dítě do kuchyňky.

Kuchyňka

 • Dítě uloží krabičku a láhev na tácek (úložná plocha, parapet), který má shodné číselné označení s vybraným  místem v šatně.
 • Vybere si místo u stolu (podle výšky stolu), nachystá si prostírání a jmenovku nebo cedulku s číslem shodným s číselným označením tácku.
 • Na prostírání přinese talířek a hrnek s nápojem.
 • Na přípravném stolku je aktivita krájení (příprava jídla na talířek).

Náplň programu

A. část - individuální práce

 1. Ve třídě si dítě za doprovodu rodiče připraví kobereček (podložku ke stolu), jmenovku a vybere pomůcku z praktické oblasti.
 2. Mladší děti ze skupinky jsou v praktické oblasti v části u kuchyňky, starší děti v oblasti před elipsou (koordinuje lektor).
 3. Dítě si vybírá pomůcky z praktické oblasti a rodič (lektor) sleduje, u které pomůcky se dítě soustředí (nerušíme dítě a respektujeme senzitivní období).
 4. Dítě se učí nosit pomůcku oběma rukama a vracet ji na své místo.
 5. Dále dítě můžete doprovodit k lektorem připraveným pracovním plochám na barevných látkách. Zde pracuje vždy jedno dítě, postup práce je naznačen a chce-li dítě odejít, dá pomůcku do původního stavu (cca čtyři plochy).
 6. Dítě může také využít aktivitu nošení – jsou připraveny dvě pracovní plochy s postupem nošení a u nich úložné plochy s materiálem na nošení.
 7. Rozbité či neúplné pomůcky dejte prosím lektorovi (nevracejte do poliček).

B. část - elipsa

 1. aktivita společného vzdělávacího programu (vede lektor)
 2. písně, říkadla a nabídnuté aktivity na elipsu (aktivita rodičů)

C. část - individuální práce a úklid

 1. individuální činnost
 2. skupinka dětí (určuje lektor) si uklidí nádobí a své místo v kuchyňce (v opačném sledu přípravy) a odnese krabičku s jídlem a láhev s nápojem do batohu, potom si uklidí kobereček
 3. druhá skupinka poklidí kobereček, pak odchází do kuchyňky a provede úklid v opačném sledu, odnese krabičku a láhev do batohu

D. závěrečná část

 1. dítě může využít aktivity nošení
 2. může pracovat u pracovních ploch na barevných látkách
 3. provádí pohybovou aktivitu na elipse (tunel, chození po elipse)
 4. Doprovoďte dítě na toaletu, vezměte si batohy a odcházejte do šatny.

Šatna

 • Šatna slouží pouze k aktivitě převlékání a přezouvání.
 • Při odchodu používáme opačný postup, nejdříve se obléká dítě, potom rodič.
 • Až se dítě osamostatní, mohou se převlékat současně.

Děti 3-6 let

Dítě 3-6 let, pokud je doprovázeno rodičem, pracuje většinu času samostatně. Do oblastí didaktického vzdělávání matematiky, jazyka, smyslového tříbení a kosmické výchovy předáte dítě lektorovi. Lektor nabízí Vašemu dítěti pomůcky v didaktické  posloupnosti podle náročnosti.

V oblasti „praktické“ můžete dítě sledovat při jeho práci, ale dejte co nejdříve dítěti možnost navštěvovat program samostatný - Školičku nebo Poznávání světa hrou.

Co potřebuje dítě s sebou

Batůžek, krabičku s ovocem nebo zeleninou (na procvičování krájení), láhev s pitím (ve třídě je k dispozici voda a čaj), přezůvky, příp. náhradní oblečení.

Omluvy

 • Pokud se nemůžete své lekce zúčastnit, je vhodné tuto informaci sdělit lektorům nebo emailem – info@montessori-brno.cz nebo sms na čísle:732859257.
 • V případě neúčasti můžete za sebe poslat náhradníka, tuto informaci nám sdělte.

Další vzdělávání

Aby rodiče mohli vědomě doprovázet své dítě v přirozeném vývoji, je žádoucí, aby se sami vzdělávali v oblasti Montessori pedagogiky (kurz Montessori pedagogika I, pravidelné přednášky, workshopy,…). Více informací v kanceláři nebo na webových stránkách www.montessori-brno.cz.