Školička - informace pro rodiče

Program Školičky nabízí dětem možnost postupného osamostatňování a připravuje je na přirozený přechod do mateřské školy s celodenním provozem. Dítě vstupuje do didakticky připraveného prostředí dle zásad Montessori pedagogiky.

Náplň programu

 1. Rodič se u vstupních dveří rozloučí a předá dítěte lektorovi. V případě potřeby rodič sdělí potřebné informace o stavu dítěte – jeho momentální rozpoložení, děje-li se nějaká změna v rodině, kdy bude dítě vyzvednuto, apod. Vstup je možný nejdříve 5 min před začátkem programu. Je možné, že od září 2016 zavedeme jiný způsob přebírání dětí (rodiče by mohli vstupovat do šatny a předávali děti ve vstupu do třídy)- upřesníme koncem srpna.
 2. V šatně dítě procvičuje samostatnost při oblékání, skládání a ukládání oblečení a při přezouvání.
 3. Velká pozornost je věnována sebeobsluze dítěte na toaletě. V kuchyňce dítě procvičuje základní návyky při stolování, přípravě jídla a úklidu. Umývá, utírá a uklízí použité nádobí.
 4. Největší část programu je věnována praktickým činnostem. Následně je dítě uváděno do práce s didaktickými pomůckami v oblasti tříbení smyslů, matematiky a jazyka.
 5. Na elipse se děti setkávají u společného tématicky zaměřeného programu. Děti zkoumají věci a jejich funkci, poznávají rostliny a pozorují jejich růst, zajímají se o život živočichů a lidí.
 6. Dítě si osvojuje jednotlivé dovednosti při samostatné práci, s nabytou dovedností se učí spolupracovat. Pečuje o prostředí, učí se respektovat a projevovat sebe, poznávat, přijímat různorodé projevy svých vrstevníků ve věkově smíšeném dětském kolektivu chlapců a děvčat.
 7. Po samostatném oblékání pod vedením lektora odcházejí děti ven, kde mají prostor pro pohybové aktivity a zkoumání okolí. Chodíme ven za každého počasí.
 8. Po oběde či konci programu rodič přebírá dítě u vstupních dveří. Prosíme o dochvilnost.
 9. Prostory Montessori centra opouští rodič s dítětem společně. Po chodbě se prosím pohybujte tiše. Kola či koloběžky používejte až mimo budovu.
 10. Hovorové nebo poradenské schůzky (příp. náhled do programu) je možno domlouvat s Lenkou Komárkovou.

Rozvrh dne (orientační)

8.00 - 9.00 Příchod dítěte, aktivity v šatně, v kuchyňce. Pozdější příchod narušuje program.

8.00 – 10.00 Individuální práce s pomůckami praktického života i s didaktickými pomůckami ostatních oblastí

10.00 - 10.30 Svačina

10.30 - 11.00 Společný tématicky zaměřený program, procvičování sociálních a komunikačních dovedností (elipsa)

11.00 - 11.30 Individuální činnost, úklid a aktivity v šatně

11.30 - 12.25 Procházka a aktivity venku

12.30 - 13.25 Příprava na oběd, oběd, úklid kuchyňky

13.25 - 13.30 Předávání dítěte

pro prodloužený program

13.15 - 14.15 Klidové činnosti

14.15 -15.25 Práce s pomůckami

15.25 -15.30 Předávání dětí

Co si dítě nese do Školičky

 1. Batůžek a v něm krabičku s jídlem (ovoce, zeleninu - na procvičování krájení), lahev s pitím, přezůvky v sáčku a oblečení do třídy (triko, kalhoty nebo sukni, ponožky).
 2. V sáčku/tašce (mimo batůžek) náhradní oblečení (spodní kalhotky, triko a kalhoty) a pláštěnku.
 3. Na vycházku dítě potřebuje pohodlnou obuv uzpůsobenou i do deštivého počasí. Ven odchází děti v oblečení, ve kterém ráno přišly.

Lektoři

Vlaďka Richtrová, Pavel Jevula

Platba

 • 5500,-Kč/pololetí (5,5 hod týdně=1 den)
 • 6900,-Kč/pololetí (7,5 hod týdně=1 den), 11200,-Kč za 2 dny/pololetí (5,5+7,5 hod)
 • 400,-Kč/den (5,5h) nebo 550,-kč (7,5h) – platba v den, kdy dítě navštíví školičku
 • možnost platit hotově v kanceláři Montessori Centra nebo převodem - č.ú.: 2800563740/2010, variabilní symbol: datum nar. dítěte a připojit 02 (ddmmrr02), konstantní symbol: 0308
 • v případě nemoci anebo jiné překážky možno za dítě vyslat náhradníka (prosíme zaslat o této skutečnosti sms)

Omluvy

 • Pokud se dítě nemůže své lekce zúčastnit, je vhodné tuto informaci sdělit lektorům nebo emailem – info@montessori-brno.cz nebo sms na čísle:732859257.

Je žádoucí, aby se rodiče dětí navštěvujících Montessori centrum také vzdělávali v Montessori pedagogice. Mohou tak vědomě doprovázet své dítě v přirozeném vývoji společně s námi. Nabízíme kurzy Montessori pedagogiky, pravidelné přednášky a workshopy.

Hovorové či poradenské schůzky (příp. náhled do programu) je možno domlouvat s Lenkou Komárkovou.