Respektovat a být respektován

K danému tématu kurzu připojujeme odkaz na zajímavé video s psycholožkou a lektorkou Společnosti pro mozkově kompatibilní vzdělávání Janou Nováčkovou: http://ceskomluvi.cz/proc-deti-prichazeji-o-radost-z-uceni/

kurz efektivní komunikace, je akreditován MŠMT (časová dotace 36 výukových hodin)

Kurz rozvíjí partnerské, na vzájemné úctě a respektu založené vztahy dospělých mezi sebou stejně jako dospělých a dětí.

Nabízí možnost naučit se dovednostem a postupům, které nám pomáhají

  • žít tak, abychom si vážili sami sebe a pomohli k tomu i dětem a dalším lidem, s nimiž denně přicházíme do styku
  • žít, aniž bychom se vzájemně obviňovali; vyjádřit své rozrušení nebo zlost, aniž bychom někomu ublížili
  • porozumět tomu, co prožívají druzí
  • respektovat potřeby druhých a současně nezanedbávat ani své vlastní potřeby
  • vychovávat děti k tvořivosti, iniciativě a zodpovědnosti

Kurz řesí každodenní situace, které v rodině s dětmi a partnerem zažíváme. Nabízí nové přístupy a jasně vysvětluje, proč ty notoricky používané často nefungují. Pavel a Tatjana Kopřivovi jsou zkušenými lektory a kromě odborného vzdělání mají také pět vlastních dětí, takže jim nechybí ani každodenní praxe. Jsou spoluautory knihy \\\\\\\"Respektovat a být respektován.\\\\\\\"

Obsah jednotlivých seminářů:

1. – 2. seminář: Komunikace oprávněných požadavků vůči dětem i dospělým - „abeceda“ základních komunikačních dovedností pro běžné situace každodenního života. Partnerský a mocenský model výchovy a vztahů mezi lidmi, jejich důsledky na plnění požadavků, sebeúctu a vzájemné vztahy. Rizika poslušnosti a závislosti na autoritě.

3. seminář: Zvládání emocí; jak reagovat, když jsou lidé v emoční nepohodě.

4. – 5. seminář: Vnitřní a vnější motivace k učení a k práci. Rizika odměn a pochval ve výchově a co namísto nich - jak projevit uznání a ocenění a poskytnout zpětnou vazbu. Rizika soutěží u dětí a co namísto nich.

6. seminář: Sebeúcta jako „imunitní štít“ naší osobnosti. Tresty - jejich rizika a co namísto nich.

-->

cena: 3 000,-, záloha 1 000,- Kč

pro tento kurz nejsou zatím vypsány žádné termíny.