Montessori doma

Cyklus přednášek pro rodiče

Přehled vývoje dítěte 0-6 let dle M. Montessori

Na semináři projdeme vývoj prvních 6 let života člověka z hlediska rozvoje schopností hrubé a jemné motoriky, vůle, a soustředění. Dále budeme zkoumat rozvoj sebeobsluhy - samostatného jedení a chození na toaletu - a samostatné práce doma. Nakonec projdeme stručně rozvoj matematické a jazykové mysli.

Dítě 0-3: montessori v kuchyni

Seminář soustředí pozornost na schopnosti spolupráce dětí při přípravě jídla od nejjednodušších úkonů - pozorování maminky - k postupnému zapojení dítěte do práce samotné. Projdeme principy montessori a způsobu učení dětí do 3 let s detailním převedením do praxe v oblasti přípravy jídla a úklidu po jídle.

Dítě 0-3: montessori doma (sebeobsluha, sebepéče, práce doma a na zahradě)

Seminář soustředí pozornost na schopnosti spolupráce dětí při sebeobsluze od nejjednodušších úkonů - sundání čepice - k postupnému zapojení dítěte do samostatného oblékání, utírání podlahy, umývání oken apod. Projdeme principy montessori a způsobu učení dětí do 3 let, a také si popíšeme rozdíl v práci dítěte v období 3-6 let s detailním převedením do praxe v oblasti péče o sebe a o prostředí, kde žijeme.

Komunikace s dětmi do 3 let

Projdeme principy respektující komunikace s dětmi: vnímání a přijetí dítěte včetně jeho emocí a adekvátní reakce dospělého na vypjaté situace. Partnerský přístup v komunikaci zahrnuje i stanovení funkčních a láskyplných hranic.

Komunikace se sourozenci

V návaznosti na přednášku Komunikace s dětmi, rozšíříme komunikaci o další spoluhráče - o sourozence. Popíšeme si, jak komunikovat s více dětmi, obzvlášť pokud mají rozdílné povahy, a jak s nimi s nadhledem projít konfliktní situace, které doma nastávají.

 

Lektor - Irena Kubantová lektorka kurzů "Montessori v domácím prostředí“ a maminka 3 dětí

přednáška je určena pro rodiče bez přítomnosti dětí

-->

cena: 200,-Kč, celý cyklus 900,- Kč


Dostupné termíny kurzu

název kurzuden konáníčasden konání 
Přehled vývoje dítěte 0-6 let dle M. Montessori 8.10.18 17.30-19.30h pondělí 
Dítě 0-3 roky: montessori v kuchyni 12.11.18 17.30-19.30h pondělí 
Dítě 0-3 roky: montessori doma 21.1.19 17.30-19.30h pondělí 
Komunikace s dětmi 18.2.19 17.30-19.30h pondělí 
Komunikace se sourozenci 18.3.19 17.30-19.30h pondělí 
Montessori doma - celý cyklus 5 přednášek 8.10.18 - 18.3.19 17.30-19.30h pondělí