Montessori pedagogika pro MŠ

MŠMT akreditovaný prožitkový seminář.

Účastníci se seznámí se základními principy Montessori metody se zaměřením na předškolní věk. Budou mít možnost navnímat filozofii práce v Montessori prostředí, bude jim představen Montessori materiál. Nedílnou součástí kurzu je také vlastní praktické procvičování, a to jak v rámci individuální práce, tak při práci ve skupině. Účastníci budou mít možnost sami si zažít formu přirozeného učení v připraveném prostředí.

Kurz je určen pro všechny, které Montessori pedagogika zajímá. Je uceleným vhledem do této metody se zaměřením na děti 3-6 let.

Kurz je veden v Montessori-vzdělávacím rodinném centru nebo v Jihlavě v prostorách Montessori mateřské školy Meruzalka. Obě prostředí jsou plně vybavena Montessori materiálem a je zde možno v průběhu roku vidět i práci s dětmi.

Časová dotace kurzu 80 hodin + 1 den praxe

Témata:

 • teoretická část (4 dny - 32 hodin)
  • vývojová období
  • principy Montessori pedagogiky
  • organizace výukového dne v MŠ
  • osobnost učitele
 • praktická část (5 dní - 40 hodin)
  • pomůcky praktického života
  • smyslové pomůcky
  • matematika
  • jazyk
  • poznávání světa
 • závěrečná zkouška (1 den - 8 hodin)

Praxe probíhá v Montessori MŠ.

Kurz vedou zkušení odborní lektoři Montessori centra: Hana Mokrá, Iva Čapková, Hana Menšíková a Marie Švecová.

Počet účastníků: 10-16

 

-->

cena: 8 450 Kč Kč


Dostupné termíny kurzu

název kurzuden konáníčasden konání 
Montessori pedagogika pro MŠ - BRNO - 2.-6.7. + 9.-13.7.2018 kurz je již naplněn, možno hlásit jen jako náhradníci 2.7.18 - 13.7.18 9.00-17.00h pondělí - pátek 
Montessori pedagogika pro MŠ - JIHLAVA 20.-24.8.+29.9.+6.10.+20.10.+3.11.+24.11. 20.8.18 - 24.11.18 9.00-17.00h pondělí - pátek + sobota