Montessori pedagogika III - dítě zdroj inspirace

Prakticky a prožitkově zaměřený kurz pro rodiče a pedagogy (časová dotace 21 hodin).

Obsah kurzu

Každé dítě je jedinečné a ke každému dítěti bychom měli přistupovat s ohledem na jeho přirozenost. Pomoci nám může znalost jeho osobnostních rysů, umění emocionální komunikace, pochopení podstaty spolupráce, samostatné práce, svobodné volby, polarizace osobnosti, řádu. Pokud lépe porozumíme, co dítě potřebuje, bude pro nás snadnější převést individuální přístup do praxe.

lektor: Hana Mokrá

počet účastníků: 10-15

-->

cena: celý kurz v Brně 2 000 Kč

pro tento kurz nejsou zatím vypsány žádné termíny.