Dokumenty Montessori dětské skupiny Kvítek

  • Provozní řád

Název zařízení: Montessori dětská skupina Kvítek

 

Adresa: Ječná 29a, 621 00 Brno - Řečkovice

Provozovatel Montessori dětské skupiny Kvítek (dále jen DS):  Montessori Morava, o.p.s., Ječná 29a , 621 00 Brno, který je také zřizovatelem Montessori – vzdělávacího rodinného centra.

Kapacita DS: 15 dětí.

Provozní doba DS: pondělí – pátek od 7:15 do 16:30.

Zahájení činnosti DS: 1. září 2016.

Forma úhrady DS: částečná úhrada.

Podrobněji jsou vnitřní pravidla dětské skupiny stanovena v pdf. dokumentu Provozní řád.

 

  • Plán výchovy a péče

Plán výchovy a péče v Montessori dětské skupině Kvítek popisuje metody výchovu a péče podle metodiky Montessori. Je kladen důraz na rozvoj schopností a dovedností dítěte, kulturních a hygienických návyků se zaměření na formování osobnosti dítěte a jeho fyzický a psychický vývoj. Blíže je plán popsán v pdf. dokumentu Plán výchovy a péče.