Kritéria pro přijetí

Montessori dětská skupina Kvítek

1. Dítě v současné době navštěvuje některý z pravidelných programů Montessori – vzdělávacího rodinného centra.

2. Rodiče mají zájem o výchovu svého dítěte v souladu s principy Montessori pedagogiky a absolvovali některý z kurzů Montessori. Rodiče absolvovali kurz Respektovat a být respektován.

3. Dítě pravidelně navštěvovalo jiné Montessori zařízení.

4. Pravidelná docházka dítěte do dětské skupiny.

5. Věk dítěte s přihlédnutím k vhodnému věkovému složení skupiny.

6. Dítě je přiměřeně samostatné ke svému věku a má osvojeny základní hygienické návyky.

7. Rodiče projevují zájem o vzdělávání jejich dítěte a o spolupráci s dětskou skupinou.