Montessori pedagogika

Montessori pedagogika vznikala před sto lety. Marie Montessori vytvořila ucelený vzdělávací systém, který respektuje zákony života a zákonitosti dětského vývoje, a proto je využívaný  ve vzdělávání dětí na celém světě. Poskytuje zcela specificky připravené prostředí, kde vládne zdravá  klidná pracovní atmosféra. Vzdělávací a výchovné přístupy podporují  rozvoj vrozených duševních schopností dítěte a všestranný rozvoj jeho duševního potenciálu.
Pedagogika Marie Montessori nabízí dětem konkrétní metodické pomůcky, které jim umožňují samostatné poznávání světa kolem a porozumění dějů v něm. Dítě je vedeno vnitřním učitelem a v připraveném uspřádaném a estetickém prostředí má svobodu a volbu v přirozených činnostech, které rozvíjí jeho osobnost.

Montessori pedagogika respektuje a splňuje základní požadavky přirozeného vzdělávání.      

Právo člověka na plné využití:

  1. přirozené schopnosti svobodně rozvíjet a neustále se zdokonalovat.
  2. celoživotního vzdělávání zaměřeného na obhajobu života.
  3. vzdělávání od narození až po dospělost s jednotným výchovným a vzdělávacím přístupem k dětem na celém světě.
  4. účelného a praktického vzdělávání pro život, na kterém se ve společné  vzdělávací koncepci podílejí rodina, společnost národní i celosvětová.
  5. vzdělávání respektujícího zákony života, které jsou vyjádřením lidských práv a zákonitosti lidského vývoje s potřebou člověka harmonicky rozvíjet všechny složky své osobnosti.
  6. poznávání zákonitostí psychického rozvoje malých dětí a jejich využití při vzdělávání.