Montessori - vzdělávací rodinné centrum

V Montessori centru nabízíme vzdělávací služby pro rodiče a děti ve věku 0-12 let. V našich programech se zaměřujeme především na nejmenší děti a jejich rodiče. Také se věnujeme vzdělávání dospělých - rodičů a pedagogických pracovníků v oblasti přirozené výchovy, a to formou akreditovaných kurzů, workshopů a přednášek.

Našim cílem je:
  • vytvořit prostředí, kde se mohou děti a rodiče setkávat.
  • vzdělávat dospělé v oblasti zákonitostí dětského vývoje.
  • vzdělávat budoucí rodiče na téma početí, těhotenství, porod a první dny života dítěte.
  • vzdělávat děti v prvních 3 letech.
  • podpořit integraci osobnosti a osamostatňování se u dětí 2 – 6 let.
  • podpořit přirozenou potřebu zkoumat a poznávat u dětí 6-12 let a poskytnout jim odpovídající didaktický materiál.
  • přiblížit Montessori pedagogiku veřejnosti prostřednictvím přednášek a vzdělávacích kurzů.