Náš tým

Jana Cinková

ředitelka o.p.s. a  zároveň ekonom sdružení a lektor, vedoucí lektorského týmu vzdělávání dospělých. tel. 603 179 287

Pro Montessori Morava o.p.s. pracuje díky svým třem dětem, se kterými začala docházet na programy Centra. Kromě vedení celé organizace se věnuje administrativě, řídí a hlídá finance. Dále má na starosti fundraising a vše kolem projektů a dotací. Částečně se podílí také na propagaci Centra. Stará se o webové stránky. A sleduje i vše ostatní, co je třeba. S Janou se můžete setkávat na programech pro rodiče s dětmi a na Montessori anglicky.

Motto: „O tom, jací jsme doopravdy, mnohem více než naše schopnosti vypovídá to, co si sami zvolíme."

Lenka Komárková

ředitelka, spoluzakladatelka Montessori - vzdělávacího rodinného centra, tel. 732 859 257

Působí také jako lektorka v některých programech pro děti s rodičem, ale věnuje se hlavně administrativě a chodu Centra. Lenku nejčastěji potkáte v kanceláři Centra, kde se na ni můžete obrátit v organizačních a finančních záležitostech.

Motto: "Bože, dej mi odvahu změnit to, co změnit mohu, dej mi sílu přijmout to, co změnit nemohu, a dej mi moudrost, abych rozeznal jedno od druhého." (Sv. František z Assisi)

Hana Mokrá

Hana Mokrá

lektor, spoluzakladatelka Montessori - vzdělávacího rodinného centra, tel. 602 892 155

Působí jako lektor odborných Montessori kurzů a kurzů kineziologie One Brain (od roku 1998), věnuje se poradenství v oblasti Montessori pedagogiky, přirozené výchovy a rozvoje osobnosti (od roku 1996). Absolvovala Montessori diplomový kurz zaměřený na děti 3-6 let (2000) a na děti 3-9 let (2003). V letech 1995-2004 se intenzivně vzdělávala v oboru kineziologie One Brain, nyní absolvuje další průběžné vzdělávání v obou oblastech a práce na rozvoji své osobnosti. Motto "Pomoz mi, abych to dokázal sám" naplňuje vzděláváním dospělých. Hanu můžete potkat zejména na kurzech pro dospělé, přednáškách a také ve své poradně.

Motto: "Dítě je od přírody nachystáno plně využít vlastní potenciál pro svůj rozvoj."

Vlaďka Richtrová

lektor

K Montessori pedagogice se dostala především díky svým dvěma dětem. Po absolvování Diplomového kurzu začala v roce 2008 pracovat v Centru, kde nyní působí jako lektor. Má ráda výtvarné aktivity, chystá se studovat arteterapii. Je ženou činu, ráda připravuje nové pomůcky a projekty. Má absolvovaný Diplomový kurz Montessori pedagogiky při Montessori ČR a Diplomový kurz moderní pedagogiky Klause-Dietra Kaula. Můžete ji potkat v těchto programech: Školička, Poznávání světa hrou, programy pro děti s rodičem.

Motto: "Se zavřenýma očima je žít snadné, nechápat nic z toho, co vidíme..." (John Lennon)

Pavel Jevula

lektor

Student pedagogické fakulty Masarykovy univerzity se dostal k Montessori pedagogice a do Montessori centra  přes děti svých přátel. Dříve pracoval v Montessori jeslích s dětmi ve věku 1- 3 roky. Rád plave, cviči jógu a čte beletrii. S dětmi nejraději pozoruje přírodu a zpívá české a anglické písničky.


Veronika Malečková

lektor

Od roku 2003, kdy se s Montessori setkala poprvé, dalo jejím dětem i jí mnoho. Vzděláním a druhým povoláním angličtinářka je v průběhu života přitahována i k různorodýmdalším aktivitám s dětmi a ostatními lidmi, dlouhodobě se zajímá o výchovu a psychologii. Miluje pohyb a především tanec, hudbu a přírodu. Montessori ji fascinuje jako přístup, který obohacuje děti stejně jako dospělé, a mnohé jeho prvky jsou podle ní spíš kapkami životní filozofie než pouhými pedagogickými pravidly.

Motto: „Tady a teď.“