Montessori - vzdělávací rodinné centrum

V Montessori centru nabízme vzdělávací služby pro rodiče a děti ve věku 0-12 let, kdy se v našich programech zaměřujeme především na nejmenší děti a jejich rodiče. V našem centru se dále věnujeme vzdělávání dospělých - rodičů a pedagogických pracovníků v oblasti přirozené výchovy, a to formou akreditovaných kurzů, workshopů a přednášek.

Našim cílem je:
  • vytvořit prostředí, kde se mohou děti a rodiče setkávat.
  • vzdělávat dospělé v oblasti zákonitostí dětského vývoje.
  • vzdělávat budoucí rodiče na téma početí, těhotenství, porod a první dny života dítěte.
  • vzdělávat děti v prvních 3 letech.
  • podpořit integraci osobnosti a osamostatňování se u dětí 2 – 6 let.
  • podpořit přirozené potřeby zkoumat a poznávat u dětí 6-12 let a poskytnout odpovídající didaktický materiál.
  • přiblížit Montessori pedagogiku veřejnosti prostřednictvím přednášek a vzdělávacích kurzů.

Občanské sdružení Montessori Morava

Občanské sdružení Montessori Morava vzniklo v roce 2001. Svoji činnost začalo dobrovolnými přednáškami v oblasti výchovy a vzdělávání dětí a setkáváním  s veřejností. Postupně vznikla ze strany spolupracujících rodičů potřeba pravidelných programů, které od 1.7. 2002 byly nabízeny na Lesné a poté v Žabovřeskách u Selesiánů v provizorních prostorách. Zvyšující se zájem rodičů podpořil iniciativu sdružení k hledání stálého místa pro vzdělávací centrum. V únoru 2003 byly získány prostory v Bystrci v areálu mateřské školy na Štouračově ulici, kde 1.9.2003 bylo otevřeno Montessori - vzdělávací rodinné centrum. Provozování Montessori centra představuje velkou část současné činnosti. Dále sdružení podporuje aktivity spojené s propagací Montessori vzdělávací metody, spolupracuje s dalšími subjekty, jako jsou mateřská nebo vzdělávací centra, mateřské a základní školy.
V průběhu roku 2007 byla ukončena nájemní smlouva na prostory v Brně Bystrci. Po krátkém provizorním působení na základní škole Pavlovská v Brně Kohoutovicích se podařilo získat vhodné prostory v Brně Komíně na základní škole Pastviny, kde bylo 8.10.2007 znovu otevřeno Montessori centrum. Také se zdařilo navázat úzkou spolupráci s vedením základní školy a začala společná připrava projektu Montessori tříd při ZŠ Pastviny a výhledově také vznik mateřské školy s Montessori pedagogikou. Montessori třída při ZŠ Pastviny byla v roce 2008 otevřena pro žáky 1. a 2. ročníku.