Stálý program Montessori centra

Programy probíhají v průběhu daného školního roku.

Zápis na nový školní rok probíhá od 1.6.2018, v průběhu letních prázdnin a v září. Platbu lze provést bezhotovostně na účet 2800563740/2010, variabilní symbol datum narození dítěte a kód programu  (ddmmrr0X), konstantní symbol 0308. Programy pro rodiče s dětmi mají kód 01, školička 02, Poznávání světa hrou 03 a Montessori klub 04. Platbu lze též zaplatit hotově v kanceláři Montessori centra.


dopoledne

odpoledne

pondělí

děti 1-2 roky v doprovodu rodiče (8.30-10.00)

děti 1-4 roky v doprovodu rodiče (10.15-12.15)

děti 1-3 roky v doprovodu rodiče (15.30-17.00)

workshopy, přednášky

úterý

děti 1-3 roky v doprovodu rodiče (8.30-10.00)

děti 2-4 roků v doprovodu rodiče (10.15-12.15)

rodiče s miminky 0-15 měsíců (13.30-15.00)

děti 1-3 roky v doprovodu rodiče (15.30-17.00)

středa

děti 1-3 roky v doprovodu rodiče (8.30-10.00)

děti 2-4 roky v doprovodu rodiče (10.15-12.15)

Předškolák - děti 5-7 let (13.30-15.00)

Poznávání světa hrou - děti 4-7 let(15.30-17.00)

čtvrtek Školička pro děti 3-6 let (8.00-15.30)

Montessori anglicky - děti 4-7 let (16.00-17.30)

Montessori klub ve šk. roce 2018/2019

pátek

Školička pro děti 3-6 let (8.00-13.30)

kurzy a přednášky

Organizace šk. roku 2018/2019

I. pololetí: 10.9.2018-1.2.2019 mimo svátek 28.9. a vánoční prázdniny 24.12.2018-4.1.2019

II. pololetí: 4.2.-21.6.2019 mimo jarní prázdniny 11.-15.2.2019, svátek 19.4., 22.4., 1.5. a 8.5.2019

Přihlášky

Přihlásit se na jednotlivé programy můžete e-mailem info@montessori-brno.cz. Případné dotazy na tel. čísle:732859257 (Lenka Komárková).

Přihláška na programy pro rodiče s dětmi.

Přihláška na program Školička.

Přihláška na programy pro děti bez rodičů.

Ceník jednotlivých programů pro rok 2018/2019